Velkommen til Pyro Tech Fyrverkeri AS

Vi kan levere

Alt innen fyrverkeri og pyrotekniske effekter

Festfyrverkeri

Med vårt store og varierte varesortiment kan vi imøtekomme ethvert behov.

Musikkfyrverkeri

I musikkfyrverkeri synkroniseres fyrverkeriets effektbilder med musikkens stemninger og rytmer.

Innendørs pyroteknikk

Kan oppføres som et festfyrverkeri, musikkfyrverkeri, eller som effekter i en teater oppsetning, m.m.

Lydsvakt fyrverkeri

Består av effekter med lavt støynivå, noe som kan være passende ved flere anledninger.

Dagfyrverkeri

Dette er effekter som syntes godt i dagslys, det kan bestå av lyssterke pyro effekter og røyk effekter.

Bryllupsfyrverkeri

Vår lange erfaring med store og små bryllupsfyrverkeri vil sikre en ekstravagant slutt på bryllupsdagen.

Over 30 år med fyrverkeri

Mange års erfaring og kreativ satsning på fyrverkeri har gitt oss betydelige oppdrag og fornøyde kunder. Vår brede erfaring med små og store arrangementer utendørs og innendørs, gir kunden trygghet for en sikker gjennomføring og en positiv opplevelse.

Fyrverkeri kan brukes i alle typer arrangement både innendørs og utendørs. Her er det bare fantasien setter grenser. De fleste forbinder fyrverkeri med den mørke årstiden. Faktum er at vår mest aktive periode er på sommeren med fyrverkeri på festivaler, konserter, bryllup, mm.

Om oss

Pyro Tech Fyrverkeri er en av Norges ledende leverandører av innendørs og utendørs fyrverkeri og pyroteknikk. Med en lang erfaring har vi tilegnet oss betydelig kompetanse innen fagområdet. Vi har solid erfaring med gjennomføring av fyrverkerier innendørs, utendørs og til musikk. I tillegg har vi gjennom mange år utdannet en dyktig stab med erfarne pyrotekniker som gjør det mulig for oss å oppføre mange arrangement samtidig.

Våre verdier

I Pyro Tech er vi opptatt av grunnverdier som skal gjenspeiles i hele vår virksomhet og i vår profil. Alle våre oppdrag gjennomføres i samsvar med vårt system for kvalitetssikring. Vi benytter høyt kvalifisert og godkjent personell i våre arrangement. Sikkerhet er det viktigste hensynet i planlegging og levering av et arrangement. Vi har gode rutiner hvor risikovurdering tas med i alle stadier i gjennomføringen av et oppdrag.

Miljø

Pyro Tech Fyrverkeri er et miljøbevisst selskap, som har velfugerende rutine for avfallshåndtering. Vi velger produkter som inneholder papp, som brytes lett ned i naturen. Vi sorterer alt avfall. Det aller meste kan leveres til gjenvinning, mens farlig avfall blir destruert.

Vi engasjerer oss fortløpende for å finne produkter som ikke påvirker miljøet på en negativ måte. Produkter som inneholder miljøgiftene bly, kvikksølv og arsenikk blir ikke brukt. Kullet som brukes i fyrverkeri er trekull som er en fornybar ressurs og kan sies å være klimanøytral.

Hvorfor velge oss

»Kompetanse, kunnskap og erfaring er avgjørende for å kunne ivareta sikkerheten. Det dreier seg både om utvelgelse av riktige artikler, pålitelig utstyr og kompetanse til å foreta de beste vurderingene på arrangement plassen.  Våre show skal være en positiv opplevelse for publikum..»

Er det noe du lurer på

Ta kontakt

Mobil: +47 917 917 64

Epost: post@pyro-tech.no

Åpningstider: Man – Lør 08:00 – 19:00

Bekkeveien 6, 3120 Nøtterøy