Kurs for profesjonelle pyroteknikere - P4

Kurs i bruk av fyrverkeri kategori 4 omfatter artikler til bruk på festivaler, større markeringer, jubileer, etc. For sertifisering kreves i tillegg dokumentert opplæring og/eller relevant erfaring og kunnskap i bruk av slik vare. Iflg. krav i forskrift skal enhver som håndterer eksplosiv vare være skikket og ha tilstrekkelig kvalifikasjoner og opplæring for å imøtekomme krav til sikker håndtering.

Kursene har en varighet på 3 dager inkludert praktiske øvelser, og behandler bl.a. følgende temaer:

 Generelt om pyroteknikk, funksjon og virkemåte.
 Pyrotekniske farer
 Lover og regler, herunder handel, erverv, oppbevaring og transport.
 Arrangement, planlegging, søknader og gjennomføring.
 HMS, Risikovurderinger og tiltak/handlingsplan.
 Brannvern

Etter bestått eksamen og dokumentert relevant praksis i 10 fyrverkeriarrangement utstedes et sertifikat som må fornyes etter 5 år.

Kurs i sceneteknikk - T

Kurs i pyrotekniske sceneeffekter omfatter fyrverkeri til bruk på scene innendørs og utendørs. Kurset går over 3 dager med teoretisk undervisning og praktiske øvelser. Kurset er sertifiserende etter bestått eksamen, og må fornyes etter 5 år. 
Kurset vil inneholde følgende temaer:

 Generelt om pyroteknikk, funksjon og virkemåte.
 Pyrotekniske farer
 Lover og regler, herunder handel, erverv, oppbevaring og transport.
 Arrangement, planlegging, søknader og gjennomføring.
 HMS, Risikovurderinger og tiltak/handlingsplan.
 Brannvern

Kursene er i regi av Brannvernforeningen. For mer info se link.