Om oss

Om Pyro Tech Fyrverkeri

Firma Hanshaugen ble etablert på Nøtterøy i 1980 av Kjell Hanshaugen. I 1997 endret firmaet navn til Pyro Tech som betyr «ild-kunst» og senere til Pyro Tech Fyrverkeri.

Pyro Tech Fyrverkeri er en av Norges ledende leverandører av innendørs og utendørs fyrverkeri og pyroteknikk. Med en lang erfaring har vi tilegnet oss betydelig kompetanse innen fagområdet.

Vi har solid erfaring med gjennomføring av fyrverkerier innendørs, utendørs og til musikk. I tillegg har vi gjennom mange år utdannet en dyktig stab med erfarne pyrotekniker som gjør det mulig for oss å oppføre mange arrangement samtidig.

Miljø

Pyro Tech Fyrverkeri er et miljøbevisst selskap, som har velfugerende rutine for avfallshåndtering. Vi velger produkter som inneholder papp, som brytes lett ned i naturen. Vi sorterer alt avfall. Det aller meste kan leveres til gjenvinning, mens farlig avfall blir destruert.

Vi forsøker i minst mulig grad å bruke engangsutstyr. Vi har investert i utskytningsstativer, støttemateriell og mortere som kan brukes i hundrevis av fyrverkerier gjennom mange år. Dette er både kostnadsbesparende og miljøvennlig.

Vi engasjerer oss fortløpende for å finne produkter som ikke påvirker miljøet på en negativ måte. Produkter som inneholder miljøgiftene bly, kvikksølv og arsenikk blir ikke brukt. Kullet som brukes i fyrverkeri er trekull som er en fornybar ressurs og kan sies å være klimanøytral.

Våre verdier

I Pyro Tech er vi opptatt av grunnverdier som skal gjenspeiles i hele vår virksomhet og i vår profil. Kvalitet – i alle ledd.

Alle våre oppdrag gjennomføres i samsvar med vårt system for kvalitetssikring. Dette arbeidet starter allerede ved første kontakt med kunde, og videre i planleggingsarbeidet til gjennomført prosjekt. Vi benytter kun høyt kvalifisert og godkjent personell til våre arrangement. Kvalitet er også avgjørende både ved valg av effekter og systemer for avfyring, og vi bruker derfor godt utprøvde elektroniske avfyringssystemer og det beste innen pyroteknikk og fyrverkeri. Sikkerhet – for våre ansatte, kunder/publikum og omgivelsene. Sikkerhet er det viktigste hensynet i planlegging og levering av et arrangement. Vi har gode internkontroll rutiner hvor risikovurdering tas med i alle stadier av planlegging, gjennomføring og etterarbeid i arrangementet.

Alle fyrverkeri komponenter som benyttes i våre show er kontrollert og testet etter strenger krav til sikkerhet og kvalitet. Vi har et stort utvalg effekter fra blant annet land som Tyskland, Spania, Japan og Kina.

Kompetanse, kunnskap og erfaring er av avgjørende betydning for å ivareta sikkerheten. Det dreier seg både om utvelgelse av riktige artikler, pålitelig utstyr og kompetanse til å foreta de beste vurderingene på arrangement plassen.  Våre show skal være en positiv opplevelse for publikum.

Design – magisk opplevelse
Vi leverer unike design som er en velregissert komposisjon av lys og effekter. Showet er bygget opp i ulike satser, hvor hver akt har sin egen karakter og stil – alt tilpasset anledning, omgivelser og budsjett. Ved forespørsel utarbeider vi et detaljert program med beskrivelse av effektbildene på himmelen og fyrverkeriets varighet. Vi leverer show til alle anledninger.